Lifecycle Partnerschap

De huidige marktomstandigheden dwingen ondernemers direct op de snel veranderende markteisen te reageren. Dit betekent dat uw productontwikkelaars aan nieuwe producten moeten werken. Dankzij onze uitgebreide kennis van de volledige keten, onze jarenlange ervaring en geavanceerde instrumenten kunnen wij de volledige levenscyclus van uw product perfect beheren.

Onze strategie is gebaseerd op drie pijlers: customer intimacy, technologisch leiderschap en operational excellence. Om deze pijlers te kunnen versterken, hebben we drie tactische speerpunten aangewezen die ons samen zullen helpen onze ambities waar te maken.

 

Selectief bedienen van marktsectoren en product-marktcombinaties

 

Als middelgrote speler in de EMS-markt, richt Neways zich selectief op een beperkt aantal aantrekkelijke sectoren waarin we klanten met onze expertise op het gebied van technologisch management een duidelijke toegevoegde waarde kunnen bieden. Door ons bewust op grondige kennis van specifieke sectoren te richten, zijn wij beter in staat kennis en ervaring te bieden die klanten elders niet vinden. Veelbelovende (nieuwe) product-marktcombinaties (PMC’s) zijn bijvoorbeeld intelligente oplossingen die vaak met de trend naar miniaturisatie worden geassocieerd en om gebruikers te helpen nauwkeuriger te meten en meer maatwerk, stofarm werk en precisiewerk uit te voeren.

 

Langdurige samenwerkingen aangaan

 

De complexiteit van de vraag van grote klanten in de productie-industrie neemt toe. Met zijn operational excellence en technologisch leiderschap is Neways een betrouwbare partner die klanten helpt complexe problemen efficiënt en effectief aan te pakken. Als betrouwbare partner staan wij dichtbij de klant. Door onze customer intimacy hebben wij de ideale positie om langdurige samenwerkingen aan te gaan en vervullen wij een voortrekkersrol op het gebied van consolidatie en uitbreiding van technologische samenwerkingen en lifecycle partnerships. In dit opzicht zijn twee zaken van belang: (1) het verbeteren van onze eigen interne processen en competenties, en (2) in een vroeg stadium actief bijdragen aan de denkprocessen met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe producten en procesontwerp van meer klanten. De mogelijkheid om het perspectief van de klant te coöpteren is essentieel om klanten beter van dienst te kunnen zijn en onze activiteiten te waarborgen. We vergroten onze kansen op productieorders en om de orderportefeuille uit te breiden en meer inzicht te krijgen in de orderportefeuille. Langdurige samenwerkingen dragen dus bij aan een stabielere basis als fundament voor onze inkomstenstroom.

 

Maximalisatie van klantwaarde

 

Als lifecycle partner is een sterke vertrouwensrelatie met klanten essentieel. Dit vereist sterke betrokkenheid van Neways bij de volledige levenscyclus van het product van de klant en kennis van de eisen in de markt van de klant. Voor een maximale klantwaarde streeft Neways naar de beste lokale eigendomskosten. In elke fase past Neways zijn kennis van technologie en productie toe om tot een optimaal product voor de klant te komen, zowel wat betreft ontwerp als wat betreft maakbaarheid. Maximalisering van de klantwaarde draait hoofdzakelijk om het verbeteren van ons vermogen om betere producten te leveren tegen lagere kosten.