Update over de impact van het Corona virus

Door de wijdverbreide verspreiding van het Corona-virus in de afgelopen weken zijn mensen, bedrijven en zelfs hele landen steeds meer afstand gaan nemen van de normale manier van leven en werken. Deze speciale situatie vereist flexibiliteit en aanpassing van ons allemaal. Dit is om u kort te informeren over de passende maatregelen die Neways heeft genomen en zal blijven nemen.

Om het risico en de impact van het Corona-virus te beperken, houden we onze supply chain nauwlettend in de gaten, informeren we onze klanten regelmatig en ondernemen we meerdere acties om onze mensen en werknemers te beschermen. Bezoekers worden tot nader order niet verwelkomd bij Neways, tenzij dit bezoek bedrijfskritisch is. We moedigen onze kantoormedewerkers aan om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, terwijl we zorgen voor een nauwe samenwerking met onze productie en externe partners. Voor onze productiemedewerkers worden diensten en pauzes aangepast om werknemers in staat te stellen meer fysieke afstand tot collega’s te houden.

De afgelopen weken hebben we een Business Continuity Team opgericht dat werkt aan verschillende scenario’s om ervoor te zorgen dat ons bedrijf blijft draaien. Tot nu toe ervaren we geen onbeheersbare impact op onze supply chain. We volgen dit dagelijks nauwlettend op en zijn voorbereid als verdere maatregelen nodig zijn.

Neways past de regels en richtlijnen van de lokale overheden toe. We moedigen iedereen aan om de belangrijke adviezen van de WHO en andere autoriteiten te respecteren en op te volgen. Onze eerste zorg in de huidige kritieke tijden is onze mensen en om iedereen veilig en gezond te houden. We zijn trots om te zien dat de maatregelen met volle inzet worden uitgevoerd en dat medewerkers van Neways voor elkaar zorgen.

We zullen doorgaan met onze inspanningen om de effecten van het Corona-virus te volgen en ermee om te gaan, en we zullen onze klanten, leveranciers en mensen regelmatig op de hoogte houden.