Neways Electronics Riesa beslist over arbeidstijdverkorting

Tijdens een gewone personeelsbijeenkomst heeft het management van Neways Electronics Riesa GmbH vandaag hun personeel laten weten dat vanaf 1 maart 2020 arbeidstijdverkorting (Duits ‘Kurzarbeit’) voor een eerste periode van tien maanden zal worden ingevoerd. De afgelopen jaren is de capaciteit uitgebreid om klanten optimaal te bedienen. Met de arbeidstijdverkorting reageert het traditionele Saksische bedrijf nu flexibel op schommelingen in de vraag.
De tijdelijke vermindering van de normale werkuren is geldig tot 31 december 2020 en kan vervroegd worden beëindigd of verlengd, afhankelijk van de ordersituatie.