Neways AVA stemt in met alle voorstellen tot besluit

Neways Electronics International N.V. maakt vandaag bekend dat alle voorstellen tot besluit door de eerder vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zijn aangenomen.

De belangrijkste door de AVA genomen besluiten zijn als volgt:

  • De jaarrekening over 2019 is vastgesteld.
  • Aan de leden van de Raad van Bestuur is décharge verleend voor het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen is décharge verleend voor gehouden toezicht.
  • De heer Hans Büthker (CEO GKN Aerospace) en mevrouw Karin de Jong (CFO Fagron) zijn beide benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een eerste termijn van vier jaar. De heer Henk Scheepers is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een derde termijn van twee jaar.

 

Onder verwijzing naar het persbericht van 30 maart 2020 zal door Neways over het boekjaar 2019 geen dividend worden uitgekeerd. Zoals aangekondigd in het persbericht van 21 februari 2020 is René Penning de Vries na afloop van de AVA teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Met de twee hierboven vermelde nieuwe benoemingen is de Raad van Commissarissen uitgebreid van drie naar vier leden. De heer Scheepers is na afloop van de AVA door de Raad van Commissarissen herbenoemd als Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Tijdens de AVA is bekendgemaakt dat de Raad van Commissarissen heeft besloten agendapunt 7.2 – voorstel aanpassing bezoldiging commissarissen – in te trekken. Dit betekent dat in 2020 geen verhoging van de remuneratie naar het mediaanniveau, zoals opgenomen in het door de AVA goedgekeurde remuneratiebeleid, zal plaatsvinden.

Voor meer informatie over de op de AVA genomen besluiten wordt verwezen naar de corporate website van Neways.