Neways AVA stemt in met alle voorstellen tot besluit

Son, 19 april 2021– Neways Electronics International N.V. maakt vandaag bekend dat alle voorstellen tot besluit door de eerder vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zijn aangenomen.

 

Door de AVA is onder meer de jaarrekening over 2020 vastgesteld. Daarnaast is aan de leden van de Raad van Bestuur décharge verleend voor het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen is décharge verleend voor gehouden toezicht.

 

De aandeelhouders zijn tijdens de AVA door de Raad van Commissarissen formeel in kennis gesteld van de voorgenomen benoeming van Steven Soederhuizen als lid van de Raad van Bestuur. Na afloop van de AVA heeft de Raad van Commissarissen hem als zodanig officieel benoemd. Hij gaat daarmee verder in de positie als Chief Operating Officer (COO) die hij sinds 1 januari 2021 op interim basis heeft vervuld.

 

De heer Peter van Bommel is na afloop van de AVA teruggetreden uit de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen dankt Peter voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen zes jaar als commissaris van Neways. Na het terugtreden van de heer Van Bommel bestaat de Raad van Commissarissen weer uit drie leden:  Henk Scheepers (voorzitter), Hans Büthker en Karin de Jong.