NEWAY €0 NAN 2021-01-24 14:27

Bericht van de CEO

 

Neways heeft in 2019 een gezonde omzetgroei laten zien die tegelijk ook gepaard ging met sterke fluctuaties in de vraag. Dit stelt heel hoge eisen aan onze interne organisatie en bedrijfsprocessen. Ondanks alle inspanningen is Neways er in 2019 niet in geslaagd deze omzetgroei ook om te zetten in een gezonde winstgroei. Dit zal de komende jaren moeten verbeteren, ook om te kunnen blijven investeren in onze bedrijfsactiviteiten en -middelen.

De netto-omzet groeide in 2019 volledig autonoom met 5,2% naar € 533 miljoen. De omzetgroei was vooral te danken aan een hogere omzet in de automobielmarkt (met name e-mobility). De daling van de orderportefeuille naar € 291,4 miljoen per ultimo 2019 wordt veroorzaakt door het minder naar voren plannen van orders door klanten vanwege de afgenomen componenten schaarste.

Samenwerking in de keten

Ontwikkelingen op technologische gebied, zoals kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s, robotica en internet of things, gaan razendsnel. Het zijn allemaal technologieën die vragen om meer elektronische verbindingen en complexe integrale oplossingen. Voor grote OEM’s en toeleveranciers, onze klanten, betekent dit dat zij steeds meer naar strategische partnerships zoeken om deze ontwikkelingen bij te kunnen houden. Onze klanten zijn continu op zoek naar efficiëntievoordelen om slagvaardiger en concurrerender te opereren. De vraag naar maatwerkoplossingen en flexibiliteit neemt toe en samenwerking in de keten wordt daarmee steeds belangrijker. Dit zijn oplossingen en partnerships die Neways kan bieden.

Neways Inside

Wat mij betreft mag Neways meer uit de schaduw van onze klanten komen. Er bestaat binnen Neways terecht heel veel trots maar tegelijk zijn we ook nog heel bescheiden over de kwalitatief zeer hoogwaardige en betrouwbare oplossingen die wij voor onze klanten ontwikkelen en produceren. We zullen in goed overleg meer naar buiten gaan treden en met gepaste trots vaker met de markt gaan communiceren over OEM-producten die allemaal draaien op Neways Inside.

Zo maken wij de meest complexe elektronica en kabinetten voor EUV-chipsmachines en elektronenmicroscopen, waken we over de veiligheid van miljoenen treinpassagiers en maken onze sensoren miljoenen auto’s veiliger. Daarnaast zitten onze onderdelen in diverse luchtvaart- en defensiesystemen en navigatiesatellieten en maken we componenten voor de deeltjesversnellers van CERN in Zwitserland. Ook betalen miljoenen automobilisten aan benzinepompen met pinterminals en gebruiken ze elektronische laadpalen met onze onderdelen. Elk jaar ondergaan tienduizenden mensen medische onderzoeken en operaties met behulp van MRI-scanners en operatierobots die vol zitten met Neways-elektronica.

Product Lifecycle Partner en System Innovator

We zullen onze innovatiekracht nog effectiever gaan mobiliseren zodat Neways dé onderscheidende system innovator en product lifecycle partner wordt voor onze internationale klanten, vanaf het allereerste idee tot ontwikkeling, productie, reparatie en services. We zullen meer focus gaan leggen op het positioneren van technologische oplossingen met een hogere toegevoegde waarde voor onze klanten. Door verder op te schuiven in de waardeketen van klanten kunnen we ons, naast het leveren van PCBA’s, bekabeling en micro-elektronicaoplossingen, nog meer gaan richten op geavanceerde elektronische samenstellingen en volledig geïntegreerde (box-build)systemen.

We zijn in staat met inmiddels ruim 250 hoogopgeleide engineers vanuit strategische locaties dicht bij de universiteiten van Eindhoven, Delft, Twente en Erfurt steeds meer diensten te leveren aan onze klanten. Het verder ontwikkelen en verdiepen van onze sector- en accountplannen, technologie- roadmaps en ‘centers of expertise’ vormt hierbij een heel belangrijke basis. Ook het verder uitbreiden van onze EMS-competenties, met name in Oost-Europa, Azië en de VS, zal hierbij veel aandacht krijgen.

One Neways

De sterke fluctuaties in de vraag stellen hoge eisen aan de inrichting van onze bedrijfsprocessen. Om hier effectief op te anticiperen blijven we inzetten op het efficiënter maken van de interne uitbesteding van productieorders en het verbeteren en uniformeren van ons orderintakeproces. Om dit te realiseren zullen we veel aandacht besteden aan het optimaal alloceren van de continu veranderende vraag, verdeeld over de beschikbare engineering- en productiecapaciteiten in onze operationele werkmaatschappijen, het verder standaardiseren van onze bedrijfsprocessen, -procedures en -systemen en het harmoniseren van onze bedrijfscultuur met een eenduidig gezicht voor onze klant (One Neways). Door meer contactmomenten met de klant in te bouwen, kunnen we nog scherper zijn op wat de klant beweegt en beter begrijpen waar precies de uitdagingen liggen.

We zullen daarbij kritischer kijken naar de risicobereidheid en de afspraken die we maken met zowel klanten als leveranciers in de keten. Dit vraagt om continu verder versterken van het leiderschap in de bedrijven en het doorontwikkelen van het breed aanwezige talent bij onze medewerkers. Al deze verbeteringsmaatregelen vinden uiteindelijk hun fundament in drie voor Neways belangrijke strategische pijlers: Customer Intimacy, Technology Leadership en Operational Excellence.

Vooruitzichten

Voor 2020 ligt de prioriteit op het vergroten van onze productiviteit en flexibiliteit, het positioneren van technologische oplossingen met een hogere toegevoegde waarde en het maken van betere afspraken met klanten teneinde de operationele en financiële performance van Neways robuuster te maken en structureel naar een hoger niveau te tillen.

Neways is groot geworden door zijn klantgerichtheid, door zich continu opnieuw uit te vinden en door New Ways te ontdekken en in te slaan. De uitdaging ligt de komende jaren in het vinden van een optimale balans tussen het verder professionaliseren en winstgevender maken van de wereldwijde organisatie en het behouden van onze effectieve ondernemende bedrijfscultuur.

Bij de start van 2020 is het orderboek goed gevuld en laat een goede spreiding zien over de voor Neways belangrijke sectoren zoals de automobielmarkt (inclusief e-mobility), gezondheidszorg, halfgeleiderindustrie, industriële automatisering, power & energy en agri-business. Dit zorgt voor een betere weerbaarheid tegen mogelijke schommelingen in de economische groei. Voor 2020 ligt de focus van Neways minder op groei en duidelijk meer op rendement.

Graag wil ik alle Neways-collega’s bedanken die ook het afgelopen jaar weer met grote betrokkenheid en veel inzet hun energie hebben gegeven aan Neways, zijn klanten en alle overige businesspartners. Ik kijk dan ook met enorm veel plezier uit naar onze toekomstige samenwerking om gezamenlijk van Neways een nog succesvoller bedrijf te maken!

 

Eric Stodel

CEO