Sharing our added value

NEWAY €0 NAN 2021-01-24 16:32

Neways vindt het van groot belang om particuliere (kleine en grote) en institutionele beleggers zo goed mogelijk over de bedrijfsresultaten van Neways te informeren.

In het beleid van Neways staan de kernbegrippen van corporate governance centraal, te weten openheid (transparantie en verantwoording afleggen) naar de aandeelhouders en zeggenschap over het bedrijf voor de aandeelhouders. In dit verband is het van belang de informatie aan de aandeelhouders te verstrekken die nodig is om de kwaliteit van het bestuur te kunnen beoordelen en zo nodig te corrigeren.

Verder zijn informatie over de gevoerde strategie en de wijze van besluitvorming binnen de onderneming voor de aandeelhouders van belang.

Voor Neways werkt de beursnotering stimulerend en de kritische blik van aandeelhouders, analisten en financiële pers motiveert tot extra zorgvuldigheid in de bedrijfsvoering. Ook commercieel heeft een beursnotering duidelijk voordelen. Zo komt de notering en de daarbij behorende geboden transparantie de relatie met klanten sterk ten goede.

Bericht van de CEO

 

2019 heeft een gezonde omzetgroei laten zien maar tegelijk ook aangetoond dat dit gepaard kan gaan met sterke fluctuaties in de vraag. Dit stelt hoge eisen aan onze interne organisatie en bedrijfsprocessen. Ondanks alle inspanningen is Neways er in 2019 niet in geslaagd om de omzetgroei ook om te zetten in een gezonde winstgroei.

Meer

 

Klik voor oudere jaar-/halfjaarverslagen hier

Klik voor verslagen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hier

 

Het aantal stemgerechtigde aandelen per 31 december 2019 bedraagt: 12,149,534

Wet Melding Zeggenschap

In het kader van de (Nederlandse) Wet Melding Zeggenschap zijn de volgende aandeelhouders bekend met een belang boven de 3 %. De percentages hebben betrekking op het totaal geplaatst aandelenkapitaal per 31 december 2019 van 12,149,534

 

Aandelen per 31-12-2019 Belang in %
VDL Beleggingen B.V. 3.333.573 27,4%
Stichting Administratiekantoor Tymen 2.262.362 18,6%
Teslin Participaties Coöperatief U.A. 856.875 7,1%
Menor Investments B.V. 908.078 7,5%
OtterBrabant Beheer B.V. 669.796 5,5%
Add Value Fund N.V. 630.000 5,2%

 

Aandelen per 31-01-2020 Belang in % Date of last report
VDL Beleggingen B.V. 3.333.573 27,4% 17-12-2010
Stichting Administratiekantoor Tymen 2.262.362 18,6% 8-6-2009
Menor Investments B.V. 908.078 7,5% 9-1-2009
OtterBrabant Beheer B.V. 669.796 5,5% 1-11-2006
Add Value Fund N.V. 630.000 5,2% 6-7-2018
Value8 N.V. 608.000 5,0% 24-1-2020
Financiële Kalender

Aankomende events

Algemeene Vergadering van Aandeelhouders

Gepasseerde events

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Publicatie Nederlands jaarverslag 2019 (aangepaste datum)