Sharing our added value

NEWAY €9.14 0 2020-01-17 17:35

Neways vindt het van groot belang om particuliere (kleine en grote) en institutionele beleggers zo goed mogelijk over de bedrijfsresultaten van Neways te informeren.

In het beleid van Neways staan de kernbegrippen van corporate governance centraal, te weten openheid (transparantie en verantwoording afleggen) naar de aandeelhouders en zeggenschap over het bedrijf voor de aandeelhouders. In dit verband is het van belang de informatie aan de aandeelhouders te verstrekken die nodig is om de kwaliteit van het bestuur te kunnen beoordelen en zo nodig te corrigeren.

Verder zijn informatie over de gevoerde strategie en de wijze van besluitvorming binnen de onderneming voor de aandeelhouders van belang.

Voor Neways werkt de beursnotering stimulerend en de kritische blik van aandeelhouders, analisten en financiële pers motiveert tot extra zorgvuldigheid in de bedrijfsvoering. Ook commercieel heeft een beursnotering duidelijk voordelen. Zo komt de notering en de daarbij behorende geboden transparantie de relatie met klanten sterk ten goede.

Bericht van de CEO

 

In 2018 hebben we goede voortgang geboekt met de uitvoering van onze strategie. Dat resulteerde over de hele linie in een betere performance van onze groep. De omzet steeg met 15,5%, de marge steeg met 14,0% en de winst onder aan de streep steeg met 45,5%. Als CEO ben ik trots op de slagen die we met z’n allen aan het maken zijn. Ik ben onze mensen zeer erkentelijk voor hun inzet en bijdrage die ze dit jaar wederom hebben geleverd aan de groei en verbetering van onze prestaties.

Meer

Download presentatie van de jaarcijfers 2018 (in Engels)

 

Klik voor oudere jaar-/halfjaarverslagen hier

Klik voor verslagen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hier

 

Het aantal stemgerechtigde aandelen per 31 december 2018 bedraagt: 11,957,624

Wet Melding Zeggenschap

In het kader van de (Nederlandse) Wet Melding Zeggenschap zijn de volgende aandeelhouders bekend met een belang boven de 3 %. De percentages hebben betrekking op het totaal geplaatst aandelenkapitaal per 31 december 2018 van 11,957,624

 

Shares per 31-12-2018 Share in %
VDL Beleggingen B.V. 3.333.573 27,9%
Stichting Administratiekantoor Tymen 2.262.362 18,9%
Teslin Participaties Coöperatief U.A. 1.057.153 8,8%
Menor Investments B.V. 640.674 5,4%
OtterBrabant Beheer B.V. 622.738 5,2%
Add Value Fund N.V. 630.000 5,3%
Financiële Kalender

Aankomende events

Gepasseerde events