Sharing our added value

NEWAY €12.05 0.41 2019-02-20 17:29

Neways vindt het van groot belang om particuliere (kleine en grote) en institutionele beleggers zo goed mogelijk over de bedrijfsresultaten van Neways te informeren.

In het beleid van Neways staan de kernbegrippen van corporate governance centraal, te weten openheid (transparantie en verantwoording afleggen) naar de aandeelhouders en zeggenschap over het bedrijf voor de aandeelhouders. In dit verband is het van belang de informatie aan de aandeelhouders te verstrekken die nodig is om de kwaliteit van het bestuur te kunnen beoordelen en zo nodig te corrigeren.

Verder zijn informatie over de gevoerde strategie en de wijze van besluitvorming binnen de onderneming voor de aandeelhouders van belang.

Voor Neways werkt de beursnotering stimulerend en de kritische blik van aandeelhouders, analisten en financiële pers motiveert tot extra zorgvuldigheid in de bedrijfsvoering. Ook commercieel heeft een beursnotering duidelijk voordelen. Zo komt de notering en de daarbij behorende geboden transparantie de relatie met klanten sterk ten goede.

Bericht van de CEO

 

2017 was in alle opzichten een druk en bewogen jaar waarin de lat hoger lag dan vorig jaar. Onze omzet groeide met 11,6% sterker dan verwacht en kwam uit op € 438,7 miljoen. Hieruit blijkt dat Neways goed gepositioneerd is om met klanten mee te groeien en te profiteren van economische groei. Deze snelle groei heeft, samen met de grotere omvang en complexiteit van projecten, echter wel een wissel getrokken op de organisatie.

Meer

Download presentatie van de jaarcijfers 2017 (in Engels)

 

Klik voor oudere jaar-/halfjaarverslagen hier

Klik voor verslagen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hier

 

Het aantal stemgerechtigde aandelen per 31 december 2017 bedraagt: 11,481,301

Wet Melding Zeggenschap

In het kader van de (Nederlandse) Wet Melding Zeggenschap zijn de volgende aandeelhouders bekend met een belang boven de 3 %. De percentages hebben betrekking op het totaal geplaatst aandelenkapitaal per 31 december 2017 van 11,481,301

 

VDL Beleggingen B.V. 26,1 %
Stichting Administratiekantoor Tymen 19,7 %
Teslin Participaties Coöperatief U.A. 8,9 %
Menor Investments B.V. 5,6 %
OtterBrabant Beheer B.V. 5,4 %
Add Value Fund N.V. 3,9 %
Financiële Kalender

Aankomende events

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Gepasseerde events

Publicatie tussentijds handelsbericht

Bedrijfsbezoek voor aandeelhouders 2018

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders