NEWAY €14.45 0 2021-10-25 17:35

NEWAYS INVESTOR RELATIONS - SHARING OUR ADDED VALUE

CEO’s Message

System Innovator: Building smarter systems for a changing world

2020 is een jaar geworden met twee gezichten. We zijn het jaar met veel energie begonnen om onze strategische heroriëntatie naar de postionering als System Innovator vorm te geven, in combinatie met de verdere uitrol van One Neways gericht op het versterken van onze operationele processen en organisatie. Tegelijkertijd was het een jaar waarin we na het uitbreken van de wereldwijde pandemie ons moesten aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Een jaar waarin het bieden van een gezonde werkomgeving voor onze medewerkers centraal stond. We hebben topprioriteit gegeven aan kostenbeheersing, cash management en het borgen van de continuïteit van productie voor onze klanten.

Meer

Ambitie & Strategie

Als System Innovator schuiven we verder op in de waardeketen en voegen we meer waarde toe voor onze klanten. In toenemende mate werken we in hightech-groeisectoren samen met onze klanten aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve systemen en producten. Zo ontwikkelen we ons verder van EMS Lifecycle Partner naar System Innovator.

Neways is actief in de juiste markten en onze positionering als System Innovator, met de drie ankerpunten technology leadership, customer intimacy en operational excellence, staat stevig. Hierbij hebben we op basis van de aangescherpte positionering in 2020 een aantal belangrijke nieuwe accenten gezet. We zullen deze drie pijlers de komende jaren verder versterken door de uitrol van het One Neways-programma, waarbij we de onderneming verder professionaliseren en slagvaardiger organiseren als één geheel.

Lees meer

img

Kerncijfers

Onze kasstroom is aanzienlijk toegenomen en de sterke nadruk dit jaar op het intensiveren van de samenwerking met klanten en leveranciers vertaalt zich in verbeteringen in het werkkapitaal en de voorraadpositie. In deze uitdagende omgeving hebben wij een netto-omzet gerealiseerd van € 478,6 miljoen, een genormaliseerd bedrijfsresultaat van € 7,9 miljoen en een positieve kasstroom van € 37,6 miljoen (in 2020).

Voor meer kerncijfers, klik op de foto rechts

Voor onze halfjaarresultaten 2021 klik hier

img

Managementagenda & Prioriteiten

De coronapandemie heeft eens te meer aangetoond hoe belangrijk het is om als organisatie efficiënt en flexibel te zijn om adequaat te kunnen reageren op veranderingen in de markt en de vraag van klanten. Voor 2021 hebben wij de volgende drie strategische initiatieven vastgesteld: System Innovator, One Neways en Hervorming & Transformatie.

Lees meer

img

Building Smarter Solutions - Our Reference Designs

Full Functional Testing

Innovatief testplatform harmoniseert manier van testen

Een van de manieren waarop Neways voor klanten de betrouwbaarheid van producten toetst, is door middel van functioneel testen. Op basis van de specificaties van klanten bootsen wij zo getrouw mogelijk een situatie na waarin een systeem operationeel is. Doordat systemen steeds complexer worden, en het aantal met elkaar verbonden printplaten in één systeem continu toeneemt, groeit de vraag naar data die inzicht verschaffen in de performance van het design. In het verleden volstond bij het testen van een component het antwoord wel/niet functionerend, inmiddels zijn analytische data essentieel om bijvoorbeeld trends in verschillende meetwaardes vast te stellen.

Klik hier voor het hele verhaal
Full Functional Testing

Product actualization

Slim design voor verlenging van de levensduur

Refurbishment is een belangrijke trend in de OEM-markt. Slim omgaan met beperkt beschikbare materialen wordt mede door de schaarste aan componenten steeds belangrijker. In een high-mix/low volume-markt blijven kapitaalgoederen vaak lang operationeel, waardoor componenten nog tijdens de levensduur van het systeem niet meer geleverd kunnen worden. In een low-mix/ high-volume-markt kan juist de marktvraag de drijfveer voor een tekort aan componenten zijn. Daarnaast draagt hergebruik ook bij aan de verduurzaming van de productieketen en het verkleinen van onze carbon footprint en die van onze partners. Met product actualization spelen wij in op deze trends en helpen wij klanten om de levensduur van kapitaalintensieve systemen te verlengen.

Klik hier voor het hele verhaal
Product actualization

Charging stations

Kenniscentrum voor slimme laadsystemen

Neways is al vanaf 2014 betrokken bij het ontwerp van laadkabels en door onze vroege betrokkenheid hebben wij ons ontwikkeld tot een kenniscentrum op het gebied van deze nieuwe technologie. Wat wij aan ervaring hebben opgedaan met laadkabels, zit verwerkt in het reference design dat wij nu voor charging stations hebben opgesteld.

Klik hier voor het hele verhaal
Charging stations

Remote performance diagnostics

Diagnostische informatie zorgt voor kostenbesparing

Bij traditionele manieren van ontwerpen gaat het over de betrouwbaarheid, time-to-market en de kosten van een component of subsysteem. Naarmate systemen complexer zijn, neemt de kans op een onderbreking of foutconditie gedurende het operationele gebruik toe, omdat subsystemen geïntegreerd worden tot één geheel. De remote performance diagnostics-methodiek van Neways zorgt dat de interactie tussen verschillende subsystemen verbetert, de foutenmarge wordt geminimaliseerd en de gezondheidstoestand van de subsystemen op afstand wordt bewaakt. Door elektronica slimmer in te richten en mogelijke problemen vooraf te analyseren, levert Neways een hogere kwaliteit en systeembeschikbaarheid en gerichtere serviceability van het produkt.

Klik hier voor het hele verhaal
Remote performance diagnostics

Documentatie Bod Infestos & BAVA

Hier vindt u alle informatie over het bod dat Infestos Sustainable Solutions B.V. (Infestos) heeft uitgebracht op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Neways Electronics International N.V. (Neways) en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Downloads

Aantal aandelen

Het aantal stemgerechtigde aandelen per 31 maart 2021 bedraagt: 12.199.037

Wet Melding Zeggenschap

In het kader van de (Nederlandse) Wet Melding Zeggenschap zijn de volgende aandeelhouders bekend met een belang boven de 3 %. De percentages hebben betrekking op het totaal geplaatst aandelenkapitaal per 31 maart 2021 van 12.199.037.

 

Aandeelhouder Aandelen in % Datum laatste melding
VDL Beleggingen B.V. 27,33% 17-12-2010
Stichting Administratiekantoor Tymen 25,59% 10-3-2021
Menor Investments B.V. 7,44% 9-1-2009
OtterBrabant Beheer B.V. 5,49% 1-11-2006
Add Value Fund N.V. 5,33% 6-7-2018
Financiële Kalender

Aankomende events

Gepasseerde events

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Algemeene Vergadering van Aandeelhouders