Aftersales Services

Aftersales is een integraal onderdeel van de totale levenscyclus van een product. De aftersales dienstverlening van Neways steunt op 3 pijlers: Reparatie, Logistiek en IT (informatietechnologie). Deze 3 elementen vormen samen een integrale oplossing voor uw aftersalesactiviteiten.

Uiteraard vormt het uitvoeren van de reparatie zelf – waarbij producten getest, gerepareerd en vervolgens wederom getest worden op correcte werking – de basis. Op basis van statistische analyse van de resultaten is onze technisch geavanceerde reparatieservice in staat mogelijke productverbeteringen voor te stellen en gekozen aanpassingen doorvoeren. Onze diagnose draagt daarmee bij aan productverbeteringen.

De logistieke afdeling lost eventuele transportproblemen op voordat de daadwerkelijke diagnostiek en reparatie kan worden uitgevoerd. De productstatus kan tijdens het transport- en reparatieproces nauwgezet worden gevolgd via track en trace.

IT is, net als Product Life Cycle Management, een essentieel onderdeel voor het beheer van goederenstromen en aanwezige apparatuur. Als u uw aftersalesdienstverlening bij Neways onderbrengt, heeft u één zorg minder en heeft u meer tijd om zich te concentreren op de zaken waar u in uitblinkt.

img